Gegevensbescherming


Opmerkingen over gegevensverwerking in verband met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland bevindt, wordt de gegevensverwerking van Google Analytics uitgevoerd door Google LLC. Google LLC en Google Ireland Limited worden hierna "Google" genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op de computer van de bezoeker worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door de websitebezoeker mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de sitebezoeker (inclusief het verkorte IP-adres) wordt doorgaans naar een server van Google verzonden en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website alleen gebruikt met de extensie "_anonymizeIp ()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit elke directe persoonlijke referentie uit. Als gevolg van de verlenging zal het IP-adres van Google vooraf worden ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het IP-adres dat door de relevante browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Namens de exploitant van de site zal Google de informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om de exploitant van de site andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik (artikel 6, lid 1, lit. f GDPR). Het gerechtvaardigde belang bij de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden voldoende beschermd door de pseudonimisering.

Google LLC. is gecertificeerd volgens het zogenaamde Privacy Shield (lijstvermelding hier) en garandeert op basis hiervan een passend niveau van gegevensbescherming. De gegevens die worden verzonden en gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. Gebruikers-ID) of advertentie-ID's worden automatisch verwijderd na 50 maanden. Het verwijderen van gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, vindt automatisch één keer per maand plaats.

Het verzamelen door Google Analytics kan worden voorkomen doordat de paginabezoeker de cookie-instellingen voor deze website aanpast. Tegen het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de gegevens die door cookies worden gegenereerd, kan ook te allen tijde met ingang van de toekomst bezwaar worden gemaakt. De bijbehorende browserplug-in kan worden gedownload en geïnstalleerd via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De paginabezoeker kan voorkomen dat Google Analytics gegevens op deze website verzamelt door op het volgende te klikken koppeling klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die de toekomstige verzameling van gegevens bij uw bezoek aan deze website verhindert.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instel- en bezwaarmogelijkheden vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy) evenals in de instellingen voor de weergave van advertenties door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).


reCAPTCHA

Om uw vragen via het internetformulier te beschermen, gebruiken we de reCAPTCHA-service van Google LLC (Google). De vraag wordt gebruikt om te onderscheiden of de invoer door een persoon is gedaan of niet op de juiste manier door geautomatiseerde, machinale verwerking. De vraag omvat het verzenden van het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google. Hiervoor wordt uw invoer naar Google verzonden en daar gebruikt. Uw IP-adres wordt echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van reCaptcha, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Op deze gegevens zijn de verschillende gegevensbeschermingsbepalingen van Google van toepassing. Meer informatie over de richtlijnen voor gegevensbescherming van Google vindt u op: https://policies.google.com/privacy?hl=de