Terugbetalingsbeleid

Annuleringsinstructie en formulier

INTREKKING EN RETOUR

Herroepingsrecht

Consumenten hebben een herroeping van veertien dagen.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te annuleren. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste artikel in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (BOHNENFEE - Private Kaffeerösterei -) op de hoogte brengen van uw beslissing om dit contract te annuleren door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail). U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van het uitoefenen van uw recht op annulering verstuurt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als je terug te trekken uit dit contract, zullen wij hebben jullie alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van het kiezen van een ander type van levering dan de goedkoopste standaard levering die wij aanbieden hebben) gegeven , om onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw annulering van dit contract hebben ontvangen, te worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen, en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte bracht van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardevermindering te wijten is aan een behandeling die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.


Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:
Contracten voor de levering van gemalen koffie, aangezien dit een klantspecifieke bestelling is en niet kan worden ingetrokken of gewijzigd.
Contracten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden.
Contracten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne ongeschikt zijn om te worden teruggezonden als hun verzegeling na levering is verwijderd.
Modelformulier voor herroeping
(Als u het contract wilt annuleren, vul dan een formulier in en stuur het terug.)

- An BEHNENFEE - privé koffiebranderij -, 85368 Moosburg a.d. Isar, Herrnstr. 23, kaffee@bohnenfee.de

- Ik / wij (*) herroep / herroep hierbij het door mij / ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) / het verlenen van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*) / ontvangen op (*)

- Naam van de consument (en)

- Adres van de consument (en)

- Handtekening van de consument (en) (alleen als dit op papier wordt gecommuniceerd)

- datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.