Gegevensbescherming

Opmerkingen over gegevensverwerking in verband met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland bevindt, wordt de gegevensverwerking van Google Analytics uitgevoerd door Google LLC. Google LLC en Google Ireland Limited worden hierna "Google" genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zgn "Cookies", tekstbestanden die op de computer van de websitebezoeker worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door de websitebezoeker mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de sitebezoeker (inclusief het verkorte IP-adres) wordt normaal gesproken naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website alleen met de extensie "_anonymizeIp()" gebruikt. Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzing uit. Als gevolg van de verlenging wordt het IP-adres van Google vooraf ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Het in het kader van Google Analytics door de betreffende browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de site-exploitant zal Google de verkregen informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de site-exploitant te leveren (art. 6 abs. 1 verlicht. f DSGVO). Het legitieme belang bij gegevensverwerking ligt in het optimaliseren van deze website, het analyseren van het gebruik van de website en het aanpassen van de inhoud. Door de pseudonimisering worden de belangen van de gebruikers voldoende gewaarborgd.

Google LLC. is na de zogenaamde Privacy Shield (lijstvermelding here) en garandeert op deze basis een adequaat niveau van gegevensbescherming. De verzonden en met cookies, gebruikers-ID's (bijv. B. Gebruikers-ID) of advertentie-ID's worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan het einde van de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

De verzameling door Google Analytics kan worden voorkomen door de sitebezoeker de cookie-instellingen voor deze website aan te passen. Ook tegen het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens kan te allen tijde met ingang van de toekomst bezwaar worden gemaakt. De bijbehorende browser plug-in kan worden gedownload en geïnstalleerd via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt op deze website door te klikken op de volgende link. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt.

Meer informatie over het gebruik van gegevens, instellingen en bezwaarmogelijkheden door Google is te vinden in het privacybeleid van Google (https://policies.google.com/privacy) en in de instellingen voor de weergave van advertenties door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

reCAPTCHA

Om uw aanvragen via het internetformulier te beschermen, gebruiken wij de reCAPTCHA-service van Google LLC (Google). De query dient om te onderscheiden of de invoer is gemaakt door een mens of misbruikt door geautomatiseerde, machinale verwerking. De aanvraag omvat het verzenden van het IP-adres en, indien van toepassing, verdere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service aan Google. Hiervoor wordt uw invoer naar Google verzonden en daar gebruikt. Uw IP-adres wordt echter vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze dienst te evalueren. Het in het kader van reCaptcha door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Op deze gegevens zijn de afwijkende gegevensbeschermingsvoorschriften van het bedrijf Google van toepassing. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 

Verzendservice

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Als u producten of diensten op onze website bestelt voor de levering waarvan een verzendserviceprovider wordt gebruikt, ontvangt u uw bestelling en verzendbevestiging via uw e-mailadres en, afhankelijk van de respectieve verzendserviceprovider, de melding dat uw zending is aangekomen en / of de kennisgeving van de pakketaankondiging en mogelijke bezorgopties.

De gegevens worden doorgegeven aan de volgende dienstverleners:

  • DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, Duitsland

  • UPS Europa SA, Ave Ariane 5, Brussel, B-1200, België

De verzonden gegevens gaan meestal over:

  • Naam

  • Adres

  • E-mailadres

2. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is om verzenddienstverleners de mogelijkheid te geven om ontvangers per e-mail te informeren over de voortgang van de zending en zo de kans op een succesvolle levering te vergroten.

3. Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de overdracht van het e-mailadres aan de respectieve verzenddienstverlener en het gebruik ervan is toestemming in overeenstemming met. Kunst. 6 abs. 1 verlicht. een DSGVO.

4. Duur van de opslag

De verzonden gegevens worden door de betreffende verzendserviceprovider verwijderd als het pakket kan worden afgeleverd.

5. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

De meldingsservice door de verzendserviceprovider kan op elk moment door de getroffen gebruiker worden beëindigd. Voor dit doel is er een overeenkomstige opt-out link in elke e-mail.

 

Contactformulier

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Er is een contactformulier op onze website dat kan worden gebruikt om elektronisch contact met ons op te nemen. Als een gebruiker van deze optie gebruik maakt, worden de gegevens die in het invoermasker zijn ingevoerd, naar ons verzonden en opgeslagen.

Op het moment dat het bericht wordt verzonden, worden de volgende gegevens opgeslagen:

  • E-mail

  • Datum en tijd van registratie

Voor de verwerking van de gegevens wordt uw toestemming verkregen als onderdeel van het verzendproces en wordt verwezen naar deze gegevensbeschermingsverklaring.

U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die met de e-mail worden verzonden, opgeslagen.

De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek.

2. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoermasker dient ons uitsluitend om het contact te verwerken. In het geval van contact per e-mail vormt dit ook het noodzakelijke legitieme belang bij de verwerking van de gegevens.

De andere persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

3. Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens die worden verzonden tijdens het verzenden van een e-mail is art. 6 abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Als het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonlijke gegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en de gegevens die per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek wordt beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de zaak in kwestie afdoende is opgehelderd.

5. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonlijke gegevens. In zo'n geval kan het gesprek niet worden voortgezet.

In dit geval worden alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen tijdens het contact met ons verwijderd.

  1. Unternehmensauftritte

Gebruik van bedrijfsaanwezigheid in sociale netwerken

Instagram:

Instagram, onderdeel van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland

Op onze bedrijfspagina geven we informatie en bieden we Instagram-gebruikers de mogelijkheid om te communiceren. Als u een actie uitvoert op onze Instagram-bedrijfswebsite (bijv. opmerkingen, posts, vind-ik-leuks, enz.) het kan zijn dat u persoonsgegevens bent kwijtgeraakt (bijv. Echte naam of foto van uw gebruikersprofiel) openbaar. Maar aangezien we meestal of In grote mate hebben wij geen invloed op de verwerking van uw persoonsgegevens door Instagram, dat medeverantwoordelijk is voor de aanwezigheid van Bohnenfee, wij kunnen geen bindende informatie verstrekken over het doel en de omvang van de verwerking van uw gegevens.

Onze bedrijfsaanwezigheid in sociale netwerken wordt gebruikt voor communicatie en informatie-uitwisseling met (potentiële) klanten. In het bijzonder gebruiken we de huisstijl voor:

Presentatie van de producten

De publicaties over de website van het bedrijf kunnen de volgende inhoud bevatten:

  • Productinformatie

Elke gebruiker is vrij om persoonlijke gegevens te publiceren door middel van activiteiten.

De wettelijke basis voor gegevensverwerking is art.  6 Abs.1 S.1 lit.  een DSGVO.

De gegevens die door de website van het bedrijf worden gegenereerd, worden niet opgeslagen in onze eigen systemen.