ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ:


Δικαίωμα υπαναχώρησης

Οι καταναλωτές έχουν απόσυρση δεκατεσσάρων ημερών.

δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από αυτή τη σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να αναφέρετε κανένα λόγο. Η περίοδος ακύρωσης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή ένας τρίτος που ονομάζετε εσείς, ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας, παραλάβατε την τελευταία μερική αποστολή ή το τελευταίο είδος.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να μας στείλετε (BOHNENFEE - Private Kaffeerösterei, shop@hnenfee.de, Τηλέφωνο: 0176 / 62 55 1941) μια σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, φαξ ή e-mail) σχετικά με την απόφασή σας να ανακαλέσετε αυτήν τη σύμβαση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο δείγμα φόρμας ανάκλησης για αυτό, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό.

Για να τηρήσετε την προθεσμία ακύρωσης, αρκεί να στείλετε την επικοινωνία σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης πριν από τη λήξη της περιόδου ακύρωσης.

Συνέπειες ανάκλησης

Εάν ανακαλέσετε αυτήν τη σύμβαση, σας έχουμε πληρώσει όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από το γεγονός ότι έχετε επιλέξει διαφορετικό τύπο παράδοσης από τη φθηνότερη τυπική παράδοση που προσφέρεται από εμάς), αμέσως και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία λάβαμε την ειδοποίηση για την ακύρωση αυτής της σύμβασης. Για αυτήν την εξόφληση, χρησιμοποιούμε τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν κάτι άλλο συμφωνήθηκε ρητά μαζί σας. σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε τέλη για αυτήν την εξόφληση. Μπορούμε να αρνηθούμε την επιστροφή μέχρι να λάβουμε τα επιστρεφόμενα αγαθά ή έως ότου προσκομίσετε απόδειξη ότι έχετε επιστρέψει τα αγαθά, όποιο από τα δύο είναι νωρίτερα

Πρέπει να επιστρέψετε ή να μας παραδώσετε τα εμπορεύματα αμέσως και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας ενημερώσατε για την ακύρωση της παρούσας σύμβασης. Η προθεσμία τηρείται εάν στείλετε πίσω τα εμπορεύματα πριν από τη λήξη της περιόδου των δεκατεσσάρων ημερών. Εσείς επιβαρύνεστε με τα άμεσα έξοδα επιστροφής των αγαθών. Είστε υπεύθυνοι μόνο για τυχόν μειωμένη αξία των αγαθών που προκύπτουν από το χειρισμό, εκτός από αυτό που είναι απαραίτητο για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για τις ακόλουθες συμβάσεις:
Συμβάσεις για την προμήθεια αλεσμένου καφέ, καθώς πρόκειται για προσαρμοσμένη παραγγελία και δεν μπορεί να αποσυρθεί ή να τροποποιηθεί.
Συμβάσεις για την προμήθεια αγαθών που μπορεί να χαλάσουν γρήγορα ή των οποίων η ημερομηνία λήξης θα λήξει γρήγορα.
Συμβάσεις παράδοσης σφραγισμένων εμπορευμάτων τα οποία, για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής, δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή εάν έχει αφαιρεθεί η σφραγίδα τους μετά την παράδοση.
Δείγμα φόρμας απόσυρσης

(Εάν θέλετε να ανακαλέσετε τη σύμβαση, συμπληρώστε μια φόρμα και στείλτε την πίσω.)


– To BOHNENFEE - Private coffee roastery -, 85368 Moosburg a.d. Isar, Herrstr. 23, shop@hnenfee.de

– Εγώ/εμείς (*) ανακαλούμε με το παρόν τη σύμβαση που έχει συνάψει εγώ/εμείς (*) για την αγορά των ακόλουθων αγαθών (*)/την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας (*)

– Παραγγέλθηκε στις (*)/λήφθηκε στις (*)

– Όνομα καταναλωτή(ών)

– Διεύθυνση καταναλωτή(ών)

– Υπογραφή του(των) καταναλωτή(ων) (μόνο εάν η ειδοποίηση γίνεται σε χαρτί)

– Στοιχείο

(*) Διαγραφή όπου δεν ισχύει.