HERROEPING EN RETOURNERING:


Afgelasting

Consumenten hebben een herroepingsrecht van veertien dagen.

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste stuk of heeft.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (BOHNENFEE - Private Kaffeerösterei, shop@bohnenfee.de, telefoon: 0176 / 62 55 1941 ) hiervan op de hoogte stellen door middel van een duidelijke verklaring (bijv. B. een brief verzonden per post, fax of e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, zullen wij u onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij bericht hebben ontvangen van uw herroeping van dit contract, terugbetalen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden). Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling inhouden totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor een eventueel waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor het controleren van de aard, eigenschappen en werking van de goederen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende contracten:
Contracten voor de levering van gemalen koffie, aangezien dit een klantspecifieke bestelling is en niet kan worden ingetrokken of ingetrokken. Kan veranderd worden.
Contracten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden.
Contracten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden geretourneerd als hun verzegeling na levering is verwijderd.
Voorbeeld van een herroepingsformulier

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan een formulier in en stuur het terug.)


– Aan BOHNENFEE - Private Kaffeerösterei -, 85368 Moosburg a.d. Isar, Herrnstr. 23, shop@bohnenfee.de

– Ik/wij (*) herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam van de consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.